Orsolics Zénó: +36 (30) 315 5746 • info@kamaszszerviz.hu

Drogdilemmák

A fiatalok sosem voltak szentek: néhány generációval korábban is különféle eszközökhöz nyúl­tak, hogy oldják a gátlásaikat, és önfeled­ten tudjanak szórakozni, de tény, hogy manapság egyre veszélyesebb az élet, és ezzel a kamaszoknak (és természetesen a szüleiknek is) számolniuk kell.

Az én gyermekem veszélyben van?

Bár már közeleg az ősz, a meg­komolyodás időszaka, tücsök módjára muzsikálunk még egy kicsit, mert majd úgyis el­jön a hangyaszorgalom ideje. Gyermekeink hetek óta lazíta­nak, alig látjuk őket, mert vagy táborban vannak, vagy csava­rognak a barátaikkal. Minden szülőben felmerül a kérdés: vajon mit művelnek ilyenkor egyedül?

A fiatalok sosem voltak szentek: néhány generációval korábban is különféle eszközökhöz nyúl­tak, hogy oldják a gátlásaikat, és önfeled­ten tudjanak szórakozni, de tény, hogy manapság egyre veszélyesebb az élet, és ezzel a kamaszoknak (és természetesen a szüleiknek is) számolniuk kell.

A tizenévesek a kortársaik által erősen befolyásolt kapcsolatrendszerben vál­nak valakivé. A kamaszkori testi-lelki változások megviselik őket, s ebben a folyamatban a közösség prioritásainak, szabályainak nagy szerepük van: jó vagy rossz irányba terelnek.

Tartozni valahová

Ebben a korban tartozni kell valami­lyen kortárs közösséghez. A csoport el­várásainak meg kell felelni, és akkor a jutalom, a barátság nem marad el. Egyformák vagyunk, összetartozunk – jel­zi egyértelműen a különféle bandákba verődő fiatalok öltözködése, viselkedési stílusa.

A sajátos ruhákat még csak-csak el­viselik a szülők, ám a meglehetősen szél­sőséges viselkedést már nehezebben to­lerálják. Igen széles a paletta: az enyhébb formáktól (hangoskodás, idétlenkedés, veszekedés, bátorság- és erőpróbák, rajongás) a komolyabb vétségekig (ré­szegségbe torkolló ivászat, drogmámor, rendőrségi előállítás) terjednek. Akit az elfogadó szeretetkapcsolaton keresz­tül otthon felkészítenek a kihívásokra, akit megerősítenek a jó döntésekben, az felismeri a határokat, és képes kilépni a veszélyes helyzetekből – akár a kor­társ kapcsolat elvesztésének lehetőségét is vállalva. A gyenge morális hátterű, tájékozatlan, könnyen befolyásolható gyermek azonban gyakran eszköztele­nül sodródik tovább.

Sok fiatal érzi úgy: a kiválasztott csoport­ba való beilleszkedéshez elengedhetetlen, hogy részt vegyen mindenben, a cigaret­tázás, az alkohol vagy a könnyebb drogok kipróbálásában is. Jó tudnunk, hogy egy 2007-ben végzett budapesti iskolavizsgálat eredményei szerint a gyerekek közel nyolc­van százaléka éppen ebben a beilleszkedős időszakban, tizennégy-tizenöt évesen ta­lálkozik először a droggal!

Kínzó kérdések

Ha egy szülő drogfogyasztásra utaló jeleket vél felfedezni gyermekén, külön­féle kérdések fogalmazódhatnak meg benne. Az alábbiakban ezek közül vizsgálunk meg néhányat.

Az egyszeri kipróbálásból kialakul-e rendszeres fogyasztás, illetve függőség?
Sokan ezt nem érzik valós veszély­nek, mások meg már egy alkalom után is „drogosnak” tartják gyermeküket. A kérdés megválaszoláshoz először is azt kell tisztáznunk, hogy miért válik egy fiatal rendszeres drogfogyasztóvá.

A barátokhoz fűződő kapcsolatnak akkor is nagy szerepe van, amikor már nem a kipróbálásról, hanem a „lazulás” lehetőségéről, boldogságkeresésről van szó. S hogy miért ilyen formában kere­sik a kamaszok a boldogságot? Mert sok­szor nem sikeresek a tanulmányaikban vagy a sportban, nincs elég barátjuk, a másik nem tagjai meg sem látják őket. Ezek olyan komoly sérelmek, amelyekre gyógyír kell. Ha pedig ezt nem kapják meg a megfelelő helyen, „öngyógyításba” kezdenek. A drog – sajnos – erre kiválóan alkalmas. Elhallgattatja a kritikus hango­kat, eltompítja a testi-lelki fájdalmakat, és egy titokzatos másik világba repít.

Mit tehetek azért, hogy a gyermekem ne kerüljön ilyen helyzetbe?
Ha továbbra is elfogadó, szeretettel teli légkörben, ugyanakkor hasznos korláto­kat támasztva neveli gyermekét, akkor jó eséllyel átvészelhetik a kamaszkor hul­lámvölgyeit.

Hogyan segíthetek neki, ha megtu­dom, hogy drogozik?
Mindenképpen keressenek fel egy szakembert, mert anélkül nem valószí­nű, hogy sikerül megoldaniuk a prob­lémát.

Összefoglalva legfőbb tanácsként azt mondhatjuk: fontos, hogy kellő figye­lemmel kísérjük gyermekeink életét, különben túl későn vesszük észre a problémákra utaló jeleket, és nem tanítjuk meg őket időben arra, hogy helyesen ke­zeljék a kísértésekkel teli helyzeteket.

info a drogokról